A Magyar Köztársaság Helységnévkönyve
2007. január 1.
Útmutató a helységnévkönyv használatához
1 Összefoglaló adatok
  1.1 A helységek száma igazgatási rang (közigazgatási típus) szerint
1.2 A főváros és a megyék területe, lakónépessége és a lakások száma
1.3 A települési önkormányzatok főbb adatai
1.4 Körjegyzőségek a székhely igazgatási rangja szerint
1.5 A települési kisebbségi önkormányzatok nemzetiségek szerint
1.6 A fővárosi kerületek, a megyei jogú városok, a városok területe, lakónépessége és a lakások száma
2 A helységek részletes adatai megyénként
3 Főbb területszervezési változások 1990. január 2. és 2007. január 1. között
3.1 Megyei jogú várossá nyilvánítások
3.2 Várossá nyilvánítások
3.3 Községgé alakítások
  3.3.1 A megalakult község neve szerint
  3.3.2 A város, község neve szerint, amelyből a község alakult
3.4 Helységek megyék közötti átcsatolása
3.5 Névváltozások
  3.5.1 Az új név szerint
  3.5.2 A korábbi név szerint
4 A KSH által kibocsátott településazonosító törzsszámok
  4.1 A helységek betűrendes névsorában
  4.2 A településazonosító törzsszámok növekvő sorrendjében
5 A körjegyzőségek jegyzéke megyénként
6 A települési kisebbségi önkormányzatok jegyzéke megyénként
7 A statisztikai kistérségekhez tartozó helységek jegyzéke megyénként
8 Helységenkénti adatok
  8.1 A helységek betűrendes névsorában
  8.2 A településazonosító törzsszámok növekvő sorrendjében
Függelék: a Köztársasági Elnök 127/2007. (VI. 29.) KE határozata városi cím adományozásáról
Vissza