A magyarországi németek kitelepítése és az 1941. évi népszámlálás
Start!
Die Vertreibung der Ungarndeutschen und die Volkszählung 1941