1 A népesség vallás, felekezet, nemek és korcsoport szerint
1/4
 
Korcsoport Összesen Egyházhoz, felekezethez tartozik együtt Katolikus együtt Ebből: Orosz Szerb
római görög
katolikus ortodox