3.4.1 A lakott lakások tulajdonjellege, szobaszáma, komfortossága, építési éve
használati jogcím, lakás-alapterület, felszereltség, fűtési mód és falazat szerint

1/3
 
Megnevezés Összesen Tulajdonjelleg Szobaszám
természetes személyek tulajdona önkor-mányzati egyéb 1 2 3 4–X
tulajdonú szobás lakás