2.38 A népesség vallás, felekezet, vallási közösség stb. főbb korcsoport és nemek szerint
2.38.1 Összesen


Vallás, felekezet, vallási közösség, stb. Összesen 0–14 15–39 40–59 60–X
Istenhiten alapuló vallások
Keresztény vallások  
Katolikus együtt 5 558 961 809 762 1 803 376 1 622 895 1 322 928
Ebből:  
római katolikus 5 289 521 764 332 1 710 577 1 547 757 1 266 855
görög katolikus 268 935 45 351 92 611 75 007 55 966
örmény katolikus 170 25 57 48 40
kopt katolikus 178 32 59 54 33
más katolikus 157 22 72 29 34
Orosz ortodox együtt 3 502 475 1 714 990 323
Ebből:  
Orosz Orthodox Egyház Magyar Egyházmegyéje 328 47 167 82 32
orosz ortodox k.m.n. 3 174 428 1 547 908 291
Szerb ortodox 1 914 239 578 482 615
Bolgár ortodox 508 53 133 163 159
Román ortodox 5 598 685 1 775 1 473 1 665
Görög ortodox 2 473 304 806 616 747
Többi ortodox együtt 1 303 185 495 354 269
Ebből:  
Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchatus 60 4 34 14 8
konstantinápolyi patriarchátushoz tartozó k.m.n. 1 1
albán ortodox 158 29 79 38 12
makedon ortodox 198 29 101 39 29
grúz ortodox 45 2 28 12 3
önálló örmény egyházhoz tartozó 766 109 226 228 203
önálló kopt egyházhoz tartozó 12 4 3 5
más ortodox 63 8 24 18 13
Református együtt 1 622 796 233 247 497 551 476 482 415 516
Ebből:  
Erdélyi Gyülekezet-Megbékélés Közössége 103 8 35 28 32
Koreaiak Magyarországi és Közép-Európai Keresztény Gyülekezete 395 47 127 128 93
más református és református k.m.n. 1 622 298 233 192 497 389 476 326 415 391
Evangélikus 304 705 38 632 86 939 88 888 90 246
Baptista 17 705 2 706 5 641 4 234 5 124
Adventista együtt 5 840 684 1 976 1 488 1 692
Ebből:  
H. N. Adventista Egyház 1 190 144 381 282 383
Heted Nap Adventista Reform Mozgalom 663 68 197 184 214
Keresztény Advent Közösség 546 79 255 159 53
Élő Isten Gyülekezete 85 17 31 14 23
adventista k.m.n. 3 356 376 1 112 849 1 019
Többi protestáns együtt 34 530 6 904 13 518 8 216 5 892
Ebből:  
Kozmosz Univerzális Szeretet Egyház 8 4 2 2
unitárius 6 541 802 2 307 1 812 1 620
metodista együtt 1 484 423 496 323 242
Magyarországi Metodista Egyház 139 37 43 35 24
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 124 39 39 29 17
más metodista és metodista k.m.n. 1 221 347 414 259 201
üdvhadsereg közösségéhez tartozó 88 27 29 25 7
nazarénus 3 177 748 1 012 534 883
keresztyén testvérgyülekezethez tartozó 818 166 315 192 145
szombatos 98 12 25 20 41
Shalom Nyitott Bibliai Gyülekezetek 53 12 28 10 3
Keresztény Család Gyülekezet 1 043 268 491 201 83
Keresztény Testvéri Közösség 1 738 380 773 376 209
Evangéliumi Szabad Eklézsia 295 49 109 71 66
Budapesti Kínai Keresztyén Gyülekezet 6 6
Őskeresztyén Apostoli Egyház 1 361 273 456 315 317
pünkösdista együtt 8 428 1 775 3 393 1 918 1 342
Magyarországi Egyesült Pünkösdi Egyház 86 17 36 20 13
Isten Gyülekezete Egyesült Pünkösdi Egyház 167 52 64 34 17
Evangéliumi Pünkösdi Közösség 3 646 696 1 326 928 696
Trollhättäni Svéd Pünkösdi Misszió 61 14 20 13 14
Izrael Szentjének Szentlélek Gyülekezete 16 3 5 8
Krisztus Magyarországi Egyháza 84 6 64 10 4
Krisztus Minden Nemzeté Magyarországi Cigány Karizmatikus Keresztény Gyülekezet 148 36 84 19 9
Nyújtsd ki Kezed Krisztusért Szeretet Gyülekezet 69 14 38 15 2
Golgota Keresztény Gyülekezet 389 56 200 72 61
pünkösdista k.m.n. 3 762 884 1 558 802 518
Ámen Gyülekezet 27 8 10 7 2
Budapesti Autonóm Gyülekezet 207 43 100 47 17
Budapesti Nemzetközi Egyház 4 1 2 1
Budapesti Teljes Evangéliumi Gyülekezet 38 5 17 13 3
Esztergomi Autonóm Gyülekezet 24 12 11 1
Hit Gyülekezete 3 708 863 1 852 793 200
Isten Egyháza 65 11 27 9 18
A Jövő Hídja Szabadegyház 4 1 1 2
Krisztus Szeretete Egyház 2 572 313 852 972 435
Magyarországi Késői Eső Gyülekezet 94 26 22 26 20
AGAPÉ Gyülekezet 495 145 211 100 39
Élő Ige Gyülekezete Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház 68 12 31 16 9
Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet 1 436 380 625 305 126
Szőlőskert Keresztyén Közösség 50 22 19 7 2
Teljes Evangéliumi Keresztyén Közösség MAHANAIM Gyülekezet 196 54 102 34 6
Teljes Evangéliumi Keresztény Szolnoki Gyülekezet 262 41 133 50 38
más protestáns 142 33 59 36 14
Többi keresztény együtt 24 340 3 317 9 694 6 267 5 062
Ebből:  
anglikán 403 62 163 108 70
nem protestáns apostoli gyülekezethez tartozó együtt 254 38 112 70 34
Katolikus Apostoli Egyház 94 7 43 31 13
Magyarországi Új Apostoli Egyház 115 27 47 28 13
más új apostoli és apostoli gyülekezethez tartozó 45 4 22 11 8
Jehova tanúi 21 688 2 885 8 419 5 574 4 810
mormon 1 399 242 691 375 91
Magyarországi Arany Rózsakereszt Vallásközösség 140 18 66 48 8
gnosztikus vallásközösséghez tartozó k.m.n. 32 3 18 10 1
Egyesítő Egyház 94 21 66 6 1
A család (The Family) Független Keresztény Misszionáriusok Közössége 21 6 7 5 3
Békesség Egyháza 7 3 3 1
A Fény Lovagjainak és Testvériségének Egyháza 10 1 5 4
scientist (keresztény tudomány) híve 75 4 48 22 1
más keresztény 217 34 96 44 43
Keresztény valláshoz tatozók együtt 7 584 175 1 097 193 2 424 196 2 212 548 1 850 238
Többi nem keresztény, istenhiten alapuló vallások  
Izraelita együtt 12 871 770 3 316 3 474 5 311
Ebből:  
ortodox 1 249 95 434 316 404
neolog 1 860 85 434 499 842
izraelita k.m.n. 9 762 590 2 448 2 659 4 065
Más istenhiten alapuló vallások együtt 4 287 930 2 216 920 221
Ebből:  
zarathustriánus (párszi, zoroaszter, mazdaista) 558 83 179 163 133
mohamedán együtt 3 201 745 1 762 630 64
szunnita 499 141 260 93 5
síita 33 3 19 10 1
más mohamedán és mohamedán k.m.n. 2 669 601 1 483 527 58
drúz, nuszairi, jezídi 17 1 11 5
bahá'i 112 13 71 25 3
A Metafizikai Hagyomány Egyháza 5 4 1
Magyarországi Pantholokatholikus Tradicionális Egyház 7 4 1 2
univerzális egyházhoz tartozó k.m.n. 34 7 15 8 4
Csend Hangja Egyház 9 6 3
Ezoterikus Tanok Egyháza 51 1 25 22 3
transzcendentális meditáció tartozó k.m.n. 18 1 9 7 1
A Magyarországi Biblia Szól Egyház 162 39 84 34 5
Isten a Szeretet Egyház 18 1 4 8 5
Megújulás Imacsoport Missziós Gyülekezet 2 2
Megyeri Keresztény Vallási Közösség 7 2 3 2
Olajfák Gyülekezet 86 37 37 11 1
Többi nem keresztény, istenhiten alapuló vallásokhoz tartozók együtt 17 158 1 700 5 532 4 394 5 532
Istenhiten alapuló vallásokhoz tartozók összesen 7 601 333 1 098 893 2 429 728 2 216 942 1 855 770
Az örök világtörvényt hirdető vallások
Az örök világtörvényt hirdető vallások követői együtt 7 736 786 4 321 1 949 680
Ebből:  
bráhman (hindu) együtt 1 767 162 999 431 175
ortodox hindu 202 20 110 58 14
vaisnava (Visnu-követő) együtt 1 443 127 837 337 142
Magyar Vaisnava Hindu Misszió 8 2 3 2 1
OM Vishwa Guru Deep Hindu Mandir Mahaprabhuji a Világmindenség Guruja Hindu Vallási Közösség és Szellemi Iskola 6 2 4
Vishwa Nirmala Dharma Magyarországi Közössége 39 7 17 13 2
Krisna-tudatú hivő 949 70 647 193 39
a többi Ráma-tudatú hívő k.m.n. és a vaisnava (Visnu-követő) k.m.n. együtt 441 48 168 125 100
más Brahmá-tudatú hívő és bráhman hitű k.m.n.együtt 122 15 52 36 19
szikh és hindu-iszlám vallású k.m.n. együtt 532 122 330 73 7
jainista (dzsainista) 7 5 2
buddhista együtt 5 223 486 2 865 1 380 492
théraváda- (hinajána-) követő 23 4 11 8
mahájána-követő együtt 4 828 441 2 616 1 291 480
A Tan Kapuja Buddhista Egyház 34 3 16 12 3
buddhista k.m.n. 3 038 216 2 013 730 79
Magyarországi Csan Buddhista Közösség 25 2 13 10
más zen (csan) vallású és zen (csan) vallású k.m.n. 1 503 185 479 484 355
más mahájána-követő és mahájána-követő k.m.n. 228 35 95 55 43
Karma Decsen Őzel Ling Tibeti Buddhista Közösség 65 7 40 17 1
Magyarországi Karma-Kagyüpa Közösség 26 1 14 11
RIME Tenzin Sedrup Ling Rime Buddhista Centrum 24 7 12 5
vadzsrajána-követő 372 41 238 81 12
Buddhista Misszió, a Magyarországi Arya Maitreya Mandala Egyházközösség 224 23 153 43 5
Szangye Menlai Gedün, a Gyógyító Buddha Közössége 3 1 2
más vadzsrajána követő és vadzsrajána-követő k.m.n. 30 3 18 5 4
kínai vallású együtt 186 12 116 53 5
taoista 118 1 78 34 5
konfucianista és más kínai vallású k.m.n. 68 11 38 19
Forrás Egyháza 21 4 6 10 1
Természeti és további vallások
A felsoroltak közé nem tartozó természeti és további vallásokhoz tartozók együtt 1 544 204 763 422 155
Ebből:  
természeti vallásokhoz tartozók együtt 764 122 289 244 109
Kelta-Wicca Hagyományőrzők Egyháza 23 2 18 1 2
Ősmagyar valláshoz tartozó együtt 668 116 239 218 95
Ősmagyar Táltos Egyház 284 44 119 108 13
Magyar Vallás Közössége 288 59 78 74 77
Univerzum Egyháza 39 8 14 16 1
sámánista k.m.n. 57 5 28 20 4
Magyar Boszorkányszövetség 22 1 8 10 3
sinto 51 3 24 15 9
szcientológia 592 66 399 115 12
spiritizmus híve 42 5 17 12 8
Egyetemes Szeretet Egyház 51 3 18 25 5
Emberi Lehetőség Független Szellemi Rend 7 2 3 2
Idegen, Fejlettebb Intelligenciában Hívők Közössége Egyház 46 4 11 13 18
más eddig fel nem sorolt 42 2 26 11 3
Egyházhoz, felekezethez nem tartozó
Egyházhoz, felekezethez nem tartozó együtt 1 483 369 384 444 685 295 323 473 90 157
Ebből:  
ateista 280 19 112 103 46
a többi egyházhoz, felekezethez nem tartozó 1 483 089 384 425 685 183 323 370 90 111
Nem kívánt válaszolni, ismeretlen
Nem kívánt válaszolni 1 034 767 196 802 428 860 286 544 122 561
Ismeretlen 69 566 13 807 25 526 17 997 12 236
Összesen 10 198 315 1 694 936 3 574 493 2 847 327 2 081 559

© KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004