Istenhiten alapuló vallások
Keresztény vallások
Katolikus együtt 2 563 758 409 750 897 085 761 877 495 046
Ebből:  
római katolikus 2 437 104 386 581 850 672 726 009 473 842
görög katolikus 126 395 23 124 46 312 35 804 21 155
örmény katolikus 94 12 33 28 21
kopt katolikus 92 17 34 23 18
más katolikus 73 16 34 13 10
Orosz ortodox együtt 1 320 261 693 289 77
Ebből:  
Orosz Orthodox Egyház Magyar Egyházmegyéje 145 29 74 30 12
orosz ortodox k.m.n. 1 175 232 619 259 65
Szerb ortodox 902 123 294 240 245
Bolgár ortodox 246 27 66 78 75
Román ortodox 2 699 353 938 721 687
Görög ortodox 1 143 154 390 273 326
Többi ortodox együtt 658 97 264 178 119
Ebből:  
Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchatus 31 3 16 7 5
konstantinápolyi patriarchátushoz tartozó k.m.n. 1 1
albán ortodox 75 12 42 16 5
makedon ortodox 111 21 52 20 18
grúz ortodox 15 10 4 1
önálló örmény egyházhoz tartozó 382 55 123 119 85
önálló kopt egyházhoz tartozó 6 2 1 3
más ortodox 37 4 20 9 4
Református együtt 747 376 118 738 245 961 221 644 161 033
Ebből:  
Erdélyi Gyülekezet-Megbékélés Közössége 46 4 20 10 12
Koreaiak Magyarországi és Közép-Európai Keresztény Gyülekezete 197 26 55 74 42
más református és református k.m.n. 747 133 118 708 245 886 221 560 160 979
Evangélikus 137 765 19 535 42 832 40 928 34 470
Baptista 7 483 1 355 2 610 1 722 1 796
Adventista együtt 2 257 319 865 565 508
Ebből:  
H. N. Adventista Egyház 475 73 171 105 126
Heted Nap Adventista Reform Mozgalom 269 37 90 70 72
Keresztény Advent Közösség 247 36 116 75 20
Élő Isten Gyülekezete 35 6 14 6 9
adventista k.m.n. 1 231 167 474 309 281
Többi protestáns együtt 15 180 3 489 6 201 3 380 2 110
Ebből:  
Kozmosz Univerzális Szeretet Egyház 5 4 1
unitárius 3 182 410 1 115 912 745
metodista együtt 650 217 226 131 76
Magyarországi Metodista Egyház 61 21 17 13 10
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 55 21 15 14 5
más metodista és metodista k.m.n. 534 175 194 104 61
üdvhadsereg közösségéhez tartozó 43 12 15 14 2
nazarénus 1 382 410 457 233 282
keresztyén testvérgyülekezethez tartozó 353 72 148 74 59
szombatos 44 8 11 11 14
Shalom Nyitott Bibliai Gyülekezetek 27 10 12 4 1
Keresztény Család Gyülekezet 480 143 218 83 36
Keresztény Testvéri Közösség 810 192 391 150 77
Evangéliumi Szabad Eklézsia 126 25 54 27 20
Budapesti Kínai Keresztyén Gyülekezet 3 3
Őskeresztyén Apostoli Egyház 592 143 225 126 98
pünkösdista együtt 3 642 908 1 531 780 423
Magyarországi Egyesült Pünkösdi Egyház 33 10 14 8 1
Isten Gyülekezete Egyesült Pünkösdi Egyház 81 29 31 13 8
Evangéliumi Pünkösdi Közösség 1 555 357 601 372 225
Trollhättäni Svéd Pünkösdi Misszió 24 6 5 8 5
Izrael Szentjének Szentlélek Gyülekezete 9 2 4 3
Krisztus Magyarországi Egyháza 35 2 29 4
Krisztus Minden Nemzeté Magyarországi Cigány Karizmatikus Keresztény Gyülekezet 66 16 38 8 4
Nyújtsd ki Kezed Krisztusért Szeretet Gyülekezet 36 9 18 9
Golgota Keresztény Gyülekezet 178 34 86 37 21
pünkösdista k.m.n. 1 625 445 707 317 156
Ámen Gyülekezet 10 4 3 2 1
Budapesti Autonóm Gyülekezet 96 22 46 20 8
Budapesti Nemzetközi Egyház 2 1 1
Budapesti Teljes Evangéliumi Gyülekezet 12 3 5 4
Esztergomi Autonóm Gyülekezet 10 5 4 1
Hit Gyülekezete 1 617 418 848 290 61
Isten Egyháza 29 7 11 3 8
A Jövő Hídja Szabadegyház 2 1 1
Krisztus Szeretete Egyház 885 141 347 274 123
Magyarországi Késői Eső Gyülekezet 38 14 12 8 4
AGAPÉ Gyülekezet 205 65 89 41 10
Élő Ige Gyülekezete Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház 24 3 11 8 2
Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet 628 193 274 124 37
Szőlőskert Keresztyén Közösség 14 5 5 4
Teljes Evangéliumi Keresztyén Közösség MAHANAIM Gyülekezet 93 24 57 9 3
Teljes Evangéliumi Keresztény Szolnoki Gyülekezet 108 17 54 24 13
más protestáns 68 17 24 23 4
Többi keresztény együtt 9 174 1 637 4 118 2 145 1 274
Ebből:  
anglikán 233 37 97 69 30
nem protestáns apostoli gyülekezethez tartozó együtt 113 17 54 34 8
Katolikus Apostoli Egyház 45 2 24 17 2
Magyarországi Új Apostoli Egyház 51 13 23 13 2
más új apostoli és apostoli gyülekezethez tartozó 17 2 7 4 4
Jehova tanúi 7 982 1 421 3 527 1 847 1 187
mormon 573 123 287 133 30
Magyarországi Arany Rózsakereszt Vallásközösség 56 8 29 18 1
gnosztikus vallásközösséghez tartozó k.m.n. 11 6 5
Egyesítő Egyház 37 4 30 3
A család (The Family) Független Keresztény Misszionáriusok Közössége 10 4 3 2 1
Békesség Egyháza 5 3 2
A Fény Lovagjainak és Testvériségének Egyháza 7 1 4 2
scientist (keresztény tudomány) híve 38 27 10 1
más keresztény 109 19 52 22 16
Keresztény valláshoz tartozók együtt 3 489 961 555 838 1 202 317 1 034 040 697 766
Többi nem keresztény, istenhiten alapuló vallások
Izraelita együtt 5 868 413 1 740 1 768 1 947
Ebből:  
ortodox 585 51 210 162 162
neolog 833 54 239 256 284
izraelita k.m.n. 4 450 308 1 291 1 350 1 501
Más istenhiten alapuló vallások együtt 2 739 506 1 472 644 117
Ebből:  
zarathustriánus (párszi, zoroaszter, mazdaista) 264 43 86 74 61
mohamedán együtt 2 222 412 1 254 511 45
szunnita 336 78 184 70 4
síita 25 1 17 6 1
más mohamedán és mohamedán k.m.n. 1 861 333 1 053 435 40
drúz, nuszairi, jezídi 14 1 9 4
bahá'i 57 7 40 8 2
A Metafizikai Hagyomány Egyháza 2 2
Magyarországi Pantholokatholikus Tradicionális Egyház 6 3 1 2
univerzális egyházhoz tartozó k.m.n. 20 5 7 4 4
Csend Hangja Egyház 3 2 1
Ezoterikus Tanok Egyháza 21 1 8 12
transzcendentális meditáció tartozó k.m.n. 14 1 7 5 1
A Magyarországi Biblia Szól Egyház 69 18 35 15 1
Isten a Szeretet Egyház 3 1 2
Megújulás Imacsoport Missziós Gyülekezet 1 1
Megyeri Keresztény Vallási Közösség 5 2 2 1
Olajfák Gyülekezet 38 16 15 6 1
Többi nem keresztény, istenhiten alapuló vallásokhoz tartozók együtt 8 607 919 3 212 2 412 2 064
Istenhiten alapuló vallásokhoz tartozók összesen 3 498 568 556 757 1 205 529 1 036 452 699 830
Az örök világtörvényt hirdető vallások
Az örök világtörvényt hirdető vallások követői együtt 4 065 412 2 359 1 005 289
Ebből:  
bráhman (hindu) együtt 931 90 538 221 82
ortodox hindu 119 13 73 29 4
vaisnava (Visnu-követő) együtt 748 70 439 172 67
Magyar Vaisnava Hindu Misszió 3 1 1 1
OM Vishwa Guru Deep Hindu Mandir Mahaprabhuji a Világmindenség Guruja Hindu Vallási Közösség és Szellemi Iskola 2 1 1
Vishwa Nirmala Dharma Magyarországi Közössége 12 1 8 3
Krisna-tudatú hivő 512 37 357 97 21
a többi Ráma-tudatú hívő k.m.n. és a vaisnava (Visnu-követő) k.m.n. együtt 219 31 72 70 46
más Brahmá-tudatú hívő és bráhman hitű k.m.n.együtt 64 7 26 20 11
szikh és hindu-iszlám vallású k.m.n. együtt 347 71 216 57 3
jainista (dzsainista) 4 3 1
buddhista együtt 2 664 245 1 524 695 200
théraváda- (hinajána-) követő 15 3 7 5
mahájána-követő együtt 2 453 220 1 390 650 193
A Tan Kapuja Buddhista Egyház 19 1 11 5 2
buddhista k.m.n. 1 589 108 1 072 374 35
Magyarországi Csan Buddhista Közösség 10 5 5
más zen (csan) vallású és zen (csan) vallású k.m.n. 724 95 254 242 133
más mahájána-követő és mahájána-követő k.m.n. 111 16 48 24 23
Karma Decsen Őzel Ling Tibeti Buddhista Közösség 39 3 26 10
Magyarországi Karma-Kagyüpa Közösség 12 1 5 6
RIME Tenzin Sedrup Ling Rime Buddhista Centrum 13 5 6 2
vadzsrajána-követő 196 22 127 40 7
Buddhista Misszió, a Magyarországi Arya Maitreya Mandala Egyházközösség 114 12 80 19 3
Szangye Menlai Gedün, a Gyógyító Buddha Közössége 3 1 2
más vadzsrajána követő és vadzsrajána-követő k.m.n. 15 1 9 3 2
kínai vallású együtt 111 4 77 27 3
taoista 72 53 16 3
konfucianista és más kínai vallású k.m.n. 39 4 24 11
Forrás Egyháza 8 2 1 4 1
Természeti és további vallások
A felsoroltak közé nem tartozó természeti és további vallásokhoz tartozók együtt 801 111 409 218 63
Ebből:  
természeti vallásokhoz tartozók együtt 394 70 150 128 46
Kelta-Wicca Hagyományőrzők Egyháza 15 2 11 1 1
Ősmagyar valláshoz tartozó együtt 339 68 117 112 42
Ősmagyar Táltos Egyház 152 25 60 58 9
Magyar Vallás Közössége 128 38 28 32 30
Univerzum Egyháza 24 3 11 10
sámánista k.m.n. 35 2 18 12 3
Magyar Boszorkányszövetség 8 3 5
sinto 32 19 10 3
szcientológia 314 32 220 58 4
spiritizmus híve 23 3 11 6 3
Egyetemes Szeretet Egyház 17 1 6 8 2
Emberi Lehetőség Független Szellemi Rend 3 1 1 1
Idegen, Fejlettebb Intelligenciában Hívők Közössége Egyház 19 3 3 7 6
más eddig fel nem sorolt 31 1 18 10 2
Egyházhoz, felekezethez nem tartozó
Egyházhoz, felekezethez nem tartozó együtt 786 433 201 152 368 972 170 740 45 569
Ebből:  
ateista 185 12 75 69 29
a többi egyházhoz, felekezethez nem tartozó 786 248 201 140 368 897 170 671 45 540
Nem kívánt válaszolni, ismeretlen
Nem kívánt válaszolni 527 323 101 788 225 201 145 927 54 407
Ismeretlen 33 460 7 162 13 184 8 587 4 527
Összesen 4 850 650 867 382 1 815 654 1 362 929 804 685Vissza