Mikrocenzus 2005
Hírek, információk
a kis népszámlálásról.


MEGJELENT!
A Magyar Köztársaság helységnévkönyve
2010. január 1.

(PDF)
(XLS)


Legutóbbi frissítés:
2010. szeptember 1.

 

A 2001. évi népszámlálás kiadványai és adatai

A 2001. évi népszámlálás nyomtatásban vagy CD-ROM-on megjelent és az előkészítés alatt álló kiadványainak ismertetése. Itt megtalálhatja a kiadott kiadványok egy részének összefoglaló és elemző szövegeit, táblázatait, valamint a grafikonokat és kartogramokat.

A kiadványokban használt fogalmak magyarázata

Az adatok értelmezése, egyértelműsége azok minőségének, megbízhatóságának egyik fokmérője, használhatóságának alapvető feltétele, hogy a felhasználó pontosan ismerje a szakma legfontosabb szakszavait. A táblázatokban vagy az elemzésekben alkalmazott fogalmak ismertetésével ezt a feltételt szeretnénk biztosítani.

Egyéb kiadványok

A következő oldalakon a 2001. évi népszámlálás kötetsorozatán kívül megjelent kiadványok (helységnévtár, helységnévkönyv), nemzetközi statisztikai szervezetek által igényelt, valamint történeti statisztikai adatösszeállítások érhetők el.

A 2001. évi népszámlálás kérdőívei
A személyi kérdőívek A lakás kérdőívek
Kérdőív az üdülők előzetes összeírásához Intézeti kérdőív
Intézeti épületív Intézeti összesítőív

A népszámlálások története

A népszámlálások kialakulása

A világon az első, statisztikai céllal szervezett népszámlálást 1665-ben Kanada területén, Québecben, Európában pedig 1749-ben, az akkor svéd fennhatóság alatt álló Finnországban hajtották végre.

A magyarországi népszámlálások története

Magyarországon az első népszámlálást II. József rendeletére, 1784 és 1787 között hajtották végre. A hivatalos magyar népszámlálások sorozata 1870-ben indult, azóta 10 évenként tartunk Magyarországon népszámlálást.

A népesség számának alakulása 1870–1990

Az ország népesedési helyzetének változása a magyar népszámlálások csaknem másfél évszázadot átívelő adatai alapján vizsgálhatók, értékelhetők, elemezhetők. A népesedési helyzet vizsgálatának egyszerű, ugyanakkor szemléletes és látványos eszköze a korfa.
Nemzetközi kitekintés

A nemzetközi szervezetek népszámlálási ajánlásai

Az utóbbi évtizedekben az Európai Unió Statisztikai Hivatala jelentős erőfeszítéseket tett a tagországok népszámlálásainak szinkronba hozására és az eredmények nemzetközi összehasonlíthatóságának előmozdítására.

A népszámlálások jogi szabályozása Európa egyes országaiban

A sokszínűség ellenére tájékoztatásul megkíséreljük megadni egy tipikusnak mondható népszámlálás jogi hátterét. A leírtak több-kevesebb eltéréssel sok európai országra, köztük Magyarországra is érvényesek.
A 2001. évi népszámlálás jogi háttere

Jogszabályi háttér

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6. § (1) bekezdése értelmében népszámlálások végrehajtásáról külön törvénynek kell intézkednie.

Az 1999. évi CVIII. törvény

1999. évi CVIII. törvény a 2001. évi népszámlálásról, valamint a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módósításáról (Kivonat)

76/2000. (V.31.) Kormányrendelet

A 2001. évi népszámlálásról, valamint a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 1993. évi CVIII. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján hozott rendeletek

Adatvédelmi jogszabályok

A statisztikai adatgyűjtés alapvető szabályát, hogy egyedi adat csak statisztikai célokat szolgálhat, illetékteleneknek át nem adható, továbbá nyilvánosságra nem hozható, már az 1929. évi XIX. törvény is tartalmazta.
 


Vissza a kezdőlapra