2 Részletes adatok
2.1 Demográfia
2.1.1 A népesség korév és nemek szerint, a nemek aránya
2.1.2 A 15 éves és idősebb férfiak, nők családi állapot és korcsoport szerint
2.1.2.1 Férfi
2.1.2.2
2.1.3 A férfiak és a nők családi állás, korcsoport és családi állapot szerint
2.1.4 A 15 éves és idősebb nők az élve született gyermekek száma és korcsoport szerint
2.1.4.1 Összesen, házas, nem házas együtt
2.1.4.2 Hajadon, özvegy, elvált
2.1.4.3 Párkapcsolatban együtt élő
2.1.5 A népesség iskolai végzettség és nemek szerint
2.1.6 A 7 éves és idősebb népesség a legmagasabb iskolai és szakmai végzettség, korcsoport és nemek szerint
2.1.7 A népesség vallás, felekezet, fontosabb demográfiai és foglalkozási ismérvek szerint
2.1.8 A népesség nemzetiség, fontosabb demográfiai, foglalkozási ismérvek és nemek szerint
2.1.9 A népesség a nemzetiségi kulturális értékekhez, hagyományokhoz való kötődés, fontosabb demográfiai, foglalkozási ismérvek és nemek szerint
2.1.10 A népesség anyanyelv, fontosabb demográfiai, foglalkozási ismérvek és nemek szerint
2.1.11 A népesség családi, baráti körben beszélt nyelv, fontosabb demográfiai, foglalkozási ismérvek és nemek szerint
2.1.12 A népesség nemzetiségi hovatartozását befolyásoló tényezők
2.1.13 A népesség nyelvismeret, fontosabb demográfiai, foglalkozási ismérvek és nemek szerint
2.1.14 Az állampolgárság főbb korcsoportok, anyanyelv és nemzetiség szerint
2.1.15 A fogyatékossággal élők a fogyatékosság típusa, korcsoport és nemek szerint
2.1.16 A fogyatékossággal élők a fogyatékosság típusa, iskolai végzettség és nemek szerint
2.2 Foglalkozás
2.2.1 A népesség gazdasági aktivitás, korcsoport és nemek szerint
2.2.2 A foglalkoztatottak gazdasági aktivitás, demográfiai és foglalkozási jellemzők szerint
2.2.3 A foglalkoztatottak gazdasági aktivitás, foglalkozási főcsoport és nemzetgazdasági ág szerint
2.2.4 A foglalkoztatottak foglalkozási főcsoport, kiemelt foglalkozási csoport, korcsoport és legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint
2.2.4.1 Összesen
2.2.4.2 Férfi
2.2.4.3
2.2.5 A foglalkoztatottak foglalkozási főcsoport, kiemelt foglalkozási csoport, foglalkozási viszony és nemek szerint
2.2.6 A foglalkoztatottak foglalkozási főcsoport, kiemelt foglalkozási csoport, a munkáltató dolgozói létszáma és nemek szerint
2.2.7 A foglalkoztatottak nemzetgazdasági ág, kiemelt ágazat, korcsoport és legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint
2.2.7.1 Összesen
2.2.7.2 Férfi
2.2.7.3
2.2.8 A foglalkoztatottak nemzetgazdasági ág, kiemelt ágazat, foglalkozási viszony és nemek szerint
2.2.9 A foglalkoztatottak szokásos heti munkaideje foglalkozási főcsoport és nemzetgazdasági ág szerint
2.2.10 A foglalkoztatottak napi ingázás, nemek és főbb demográfiai, foglalkozási jellemzők szerint
2.2.11 A foglalkoztatottak napi ingázás, nemek, foglalkozási főcsoport és nemzetgazdasági ág szerint
2.2.12 A foglalkoztatottak napi ingázás, foglalkozási főcsoport és a közlekedés ideje szerint
2.2.13 A foglalkoztatottak napi ingázás, foglalkozási főcsoport és a közlekedés módja szerint
2.2.14 A 14 éves és idősebb nem mezőgazdasági foglalkozású népesség korcsoport, gazdasági aktivitás, nemek és a mezőgazdasági munkavégzés szerint
2.2.15 A nem mezőgazdasági foglalkozású foglalkoztatottak kiegészítő tevékenységként folytatott mezőgazdasági munkavégzése foglalkozási viszony, foglalkozási főcsoport és nemzetgazdasági ág szerint
2.2.16 A saját jogú nyugdíjasok nem, az utolsó foglalkozási főcsoport, foglalkozási viszony és az utolsó foglalkozás abbahagyása óta eltelt idő (év) szerint
2.2.17 A munkanélküliek nem, korcsoport, legmagasabb befejezett iskolai végzettség és a munkakeresés időtartama szerint
2.3 Háztartás, család
2.3.1 A háztartások háztartás-összetétel, a háztartástagok száma és az átlagos háztartásnagyság szerint
2.3.2 A háztartások háztartás-összetétel és gazdasági aktivitási összetétel szerint
2.3.3 A háztartások háztartás-összetétel és a háztartásban élők korösszetétele szerint
2.3.4 A háztartások háztartás-összetétel és a háztartásban élő időskorú személyek korcsoportja szerint
2.3.5 A háztartások háztartás-összetétel és részletes gazdasági aktivitási összetétel szerint
2.3.6 A háztartások háztartás-összetétel és a főbb lakásadatok szerint
2.3.7 A háztartások a háztartástagok száma és a főbb lakásadatok szerint
2.3.8 A háztartások gazdasági aktivitási összetétel és a főbb lakásadatok szerint
2.3.9 A családháztartások és a családháztartásban élők háztartás-összetétel, valamint családösszetétel szerint
2.3.10 A háztartások a háztartásfő korcsoportja, családi állapota, legmagasabb iskolai végzettsége, vallása és gazdasági aktivitása szerint
2.3.11 A családok családösszetétel, az összes és a 15 évesnél fiatalabb gyermekek száma szerint
2.3.12 A családok családösszetétel, az összes és az eltartott gyermekek száma szerint
2.3.13 A családok családösszetétel, a férj (férfi élettárs) és a feleség (nő élettárs), valamint az apa és az anya korcsoportja szerint
2.3.14 A házaspáros típusú családok a gyermekek száma, a férj (férfi élettárs) korcsoportja és a házastársak (élettársak) életkora közötti eltérés szerint
2.3.15 A családok családösszetétel, a férj (férfi élettárs) és a feleség (nő élettárs), valamint az apa és az anya legmagasabb iskolai végzettsége szerint
2.3.16 A házaspáros típusú családok a házastársak (élettársak) vallási összetétele és a gyermekek száma szerint
2.3.17 A házaspáros típusú családok a házastársak (élettársak) vallási összetétele és a 15 évesnél fiatalabb gyermekek száma szerint
2.3.18 Az egy szülő gyermekkel típusú családok a szülő vallása, az összes és a 15 évesnél fiatalabb gyermekek száma szerint
2.3.19 A családok családösszetétel és gazdasági aktivitási összetétel szerint
2.4 Lakás, épület
2.4.1 A lakott lakások tulajdonjellege használati jogcím, szobaszám, építési év, komfortosság és lakás-alapterület szerint
2.4.2 A lakott lakások használati jogcíme szobaszám, komfortosság, lakás-alapterület, a lakók száma és korösszetétele szerint
2.4.3 A lakott lakások szobaszáma tulajdonjelleg, építési év, lakás-alapterület és a lakók száma szerint
2.4.4 A lakott lakások szobaszáma és konyhával való ellátottsága tulajdonjelleg, lakás-alapterület, komfortosság, fűtési mód és fűtőanyag szerint
2.4.5 A lakott lakások szobaszáma és konyhával való ellátottsága a lakók száma, korösszetétele és szoba-alapterület szerint
2.4.6 A lakott lakások építési éve tulajdonjelleg, szobaszám, lakás-alapterület, felszereltség, fűtési mód és falazat szerint
2.4.7 A lakott lakások helyiségei tulajdonjelleg, használati jogcím, szobaszám, építési év, lakás-alapterület és az épület nagysága szerint
2.4.8 A lakott lakások fürdő- és főzőhelyiséggel való ellátottsága tulajdonjelleg, használati jogcím, szobaszám, építési év, lakás-alapterület és az épület nagysága szerint
2.4.9 A lakott lakások felszereltsége tulajdonjelleg, szobaszám, építési év, komfortosság, lakás-alapterület és lakószám szerint
2.4.10 A lakott lakások alapterülete tulajdonjelleg, használati jogcím, építési év, szobaszám, komfortosság és lakószám szerint
2.4.11 A lakott lakások szoba-alapterülete tulajdonjelleg, használati jogcím, építési év, szobaszám és lakószám szerint
2.4.12 A lakott lakások az épület nagysága, a lakás tulajdonjellege, használati jogcíme, szobaszáma, alapterülete, szoba-alapterülete és komfortossága szerint
2.4.13 A lakott lakások lakószáma tulajdonjelleg, használati jogcím, szobaszám, építési év, komfortosság és lakás-alapterület szerint
2.4.14 A lakott lakások a lakók korösszetétele, tulajdonjelleg, szobaszám, építési év, komfortosság, lakás-alapterület és a lakók száma szerint
2.4.15 A lakott lakások környezetének lakóövezeti jellege főbb lakásismérvek szerint
2.4.16 A nem lakott, üres lakások tulajdonjellege szobaszám, építési év, lakás-alapterület, komfortosság és felszereltség szerint
2.4.17 A nem lakás céljára használt lakások tulajdonjellege szobaszám, építési év, lakás-alapterület, komfortosság és felszereltség szerint
2.4.18 Az üdülők tulajdonjellege szobaszám, építési év, lakás-alapterület, komfortosság és felszereltség szerint
2.4.19 Az épületek magassága rendeltetés és lakásaik száma szerint
2.4.20 A lakóházak lakásszám és magasság szerint
2.4.21 A lakóházak építési éve lakásszám és magasság szerint
Tartalom