4 Településenkénti adatok
4.1 Demográfia
4.1.1 A népesség számának alakulása, terület, népsűrűség, 1870–2001
4.1.2 Népszaporodás, 1970–2001
4.1.3 A lakó (éjszakai) népesség és a nappali népesség
4.1.4 A népesség korcsoport szerint
4.1.4.1 Összesen
4.1.4.2 Férfi
4.1.4.3
4.1.5 A 18 évesnél fiatalabb népesség korév szerint, a kormegoszlás főbb mutatószámai
4.1.6 A 15 éves és idősebb népesség családi állapot és nemek szerint
4.1.7 A 15 éves és idősebb nők az élve született gyermekek száma szerint
4.1.8 A 7 éves és idősebb népesség a legmagasabb iskolai végzettség szerint
4.1.9 A népesség iskolai végzettség és nemek szerint
4.1.10 A népesség vallás és felekezet szerint
4.1.11 A népesség nemzetiségi hovatartozás szerint
4.2 Foglalkozás
4.2.1 A népesség gazdasági aktivitás és nemek szerint
4.2.1.1 1980
4.2.1.2 1990
4.2.1.3 2001
4.2.2 A foglalkoztatottak korcsoport, legmagasabb befejezett iskolai végzettség, összevont nemzetgazdasági ág és összevont foglalkozási főcsoport szerint
4.2.3 A helyben dolgozó és a más településre eljáró foglalkoztatott lakónépesség főbb demográfiai jellemzők és összevont nemzetgazdasági ág szerint
4.2.4 A helyben foglalkoztatottak főbb demográfiai jellemzők, összevont foglalkozási főcsoport és összevont nemzetgazdasági ág szerint
4.3 Háztartás, család
4.3.1 A háztartások és a családok főbb adatai, 1970–2001
4.3.2 A háztartások háztartás-összetétel szerint
4.3.3 A háztartások a háztartástagok száma és gazdasági aktivitási összetétel szerint
4.3.4 A családok családösszetétel szerint
4.3.5 A családok a 15 évesnél fiatalabb gyermekek száma és gazdasági aktivitási összetétel szerint
4.4 Lakás, épület
4.4.1 A lakóegységek rendeltetése és lakóik
4.4.2 A lakások és lakott üdülők szobaszáma, tulajdonjellege, használati jogcíme és helyiségei
4.4.3 A lakások és lakott üdülők építési éve
4.4.4 A lakások és lakott üdülők alapterülete
4.4.5 A lakások és lakott üdülők felszereltsége
4.4.6 A lakások és lakott üdülők komfortossága
4.4.7 A lakó- és üdülőházak magassága és nagysága
4.5 Településrész
4.5.1 A népesség és a lakóegységek száma településrész-jelleg szerint
4.5.2 A külterületek, a külterületi népesség és a külterületi lakóegységek száma a külterület népesség-nagyságcsoportja szerint
Tartalom