Tisztelt Adatfelhasználó!


Az országok többségében a nemzeti statisztikai szolgálat feladata a népesség és a lakásállomány teljes körű számbavételét szolgáló népszámlálások lebonyolítása, az összegyűjtött adatok közzététele.

Hivatalos népszámlálásokra Magyarországon 1870 óta évtizedenként került sor, a legutóbbit – igazodva az ENSZ, illetve az Európai Unió Statisztikai Hivatalának irányelveihez is – 2001-ben hajtottuk végre.

A Központi Statisztikai Hivatal elektronikus formában is elérhetővé teszi a szakmai és a széles közvélemény számára az adatok megismerését. Honlapunkon a feldolgozás ütemében folyamatosan közöljük a felvétel eredményeit tartalmazó kiadványainkat, valamint a népszámlálással kapcsolatos legfontosabb információkat.

A magyar nyelven már elérhető kiadványokat a fordítás sorrendjében angol nyelven is hozzáférhetővé tesszük.


Dear Data User,


In the majority of countries the execution, data processing and publication of the results of population and housing censuses fall within the competence of the national statistical service.

Official decennial censuses have been taken in Hungary since 1870; the latest one – in line with the recommendations of the United Nations and the Statistical Office of the European Union – was carried out in 2001.

The Hungarian Central Statistical Office has released census information both to the experts and the general public, in electronic forms, too. On this homepage we are continuously disseminating the most important information on as well as the publications of the results of the census, according to the degree of processing.

The publications and other information already available in Hungarian language will also be available in English in order of the completed translations.


 A népszámlálás magyar nyelvű oldalai

 Population Census in English
© KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004   © HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE, 2004